آرشیو اخبار

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: رسیدن به اهداف طرح جامع حمل و نقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. به گزارش روزنامه ابتکار، امیر امینی گفت: اولین سند توسعه و طرح جامع حمل و نقل برای نخستین بار در سال گذشته نهایی شد و […]