276 بازدید

اولین جلسه هیئت مدیره و بازرسان محترم کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکتها ی حمل و نقل داخلی کالای کشور با مهندس کشاورزیان ، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰/۳۰ در محل دفتر رئیس سازمان برگزار گردید.
در این جلسه آقایان : دکتر دغاغله مدیر کل محترم دفتر حمل ونقل کالا، مهندس بنی اسدی مدیرکل محترم دفتر حقوقی و تدوین مقررات و همچنین مهندس رزاق منش مدیرکل محترم روابط عمومی سازمان نیز حضور داشتند .
درابتدای جلسه پس از معارفه اعضاء، گزارش جامعی از مشکلات موجود در بخش حمل و نقل توسط آقای احمدی زاده و سایر اعضاء کانون به آقای مهندس کشاورزیان ارائه شد .
اهم مشکلاتی که درجلسه عنوان گردید :
۱ ) افزایش شرکتهای حمل و نقل با صدور آئین نامه جدید تأسیس شرکت های حمل و نقل و تأسیس حمل و نقل سبک ( وانت بار ) ، و تبعات ناشی از آن از جمله رقابت ناسالم ، کاهش کرایه حمل ، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و پائین آوردن شأن و منزلت مؤسسات و شرکتهای حمل ونقل فعال افزایش تصادفات جاده ای و…
۲ ) افزایش چشمگیر میزان مالیات ، عوارض و جریمه های مالیاتی و مالیات برارزش افزوده .
۳ ) دریافت غیر اصولی ما به التفاوت حق پایانه .
۴ ) افزایش مشکلات و کنترل ها در ارسال بارنامه برخط بالاخص کالاهای دامی .
آقای مهندس کشاورزیان پس از استماع گزارش مشکلات توسط اعضای کانون فرمودند :
در خصوص آئین نامه جدید تأسیس شرکتهای حمل و نقل ، کانون مشکلات ضوابط جدید را به صورت مکتوب اعلام تا مجدداً موردکارشناسی قرار گیرد سپس به آقای مهندس بنی اسدی فرمودند ، گزارشی در مورد مالیات بر ارزش افزوده به ایشان ارائه شود ، در خصوص تعیین کارمزد نیز دستور داده شد به منظور رفع ابهام در بخشنامه میزان کارمزد جهت احقاق حق مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل در ارگانهای مختلف از جمله ادارت امور مالیاتی ، مقرر گردید مراتب مجدداً طی بخشنامه ای که در آن کلمه ی« تا سقف کارمزد» درج گردیده باشد ، صادر گردد.
درادامه با توجه به جلسه ی فوری که برای آقای مهندس کشاورزیان پیش آمد جلسه با حضور آقای دکتر دغاغله ادامه یافت.
مدیرکل دفتر حمل ونقل کالا فرمودند : به منظور پیگیری مشکلات مطروحه و دیگر مشکلات جلسات هرسه ماه یکبار به صورت مستمر در محل کانون کشور و یا استان ها برگزار گردد.

درباره jalili

ارسال دیدگاه