725 بازدید

نتقال جاده ای ترانسفورماتور ساخته شده در کارخانه SIEMENS در شهر نورنبرگ به بندر نورنبرگ و سپس انتقال آن با کشتی از روی روخانه راین به نیروگاه Fortuna در شهر دوسلدورف

درباره jalili

ارسال دیدگاه