1,134 بازدید

پنج سالنامه آماری حمل و نقل داخلی کالا ۹۱ تا ۹۵ منتشر شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

طی سالهای ۹۱ تا ۹۵ میزان کل کالای جابجا شده در جاده های کشور توسط ناوگان عمومی بار بر اساس آمارگیری مبدأ – مقصدجاده ای انجام شده، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون تن بوده است. لکن در خصوص سفرهای با بارنامه، میزان جابجایی کالا از ۳۷۵ میلیون تن در سال ۹۱ به ۳۸۸ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده است که با رشدی معادل ۳/۵ درصد مواجه بوده است. این میزان کالا، سالانه بطور متوسط توسط ۲۷ هزار سفر کامیون انجام شده است.

در این میان حمل کالا توسط انواع مختلف بارگیر و از مبادی مختلف صورت پذیرفته است که در حقیقت سهم هر یک از این وسایل مختلف انتقال کالا در کشور را می توان با بررسی آمار و اطلاعات در طول ۵ سال گذشته مشاهده نمود.

بر اساس امار طی سالهای ۹۱ الی ۹۵ حدود ۶۸ درصد کالای حمل شده در سطح کشور توسط بارگیرهای کمپرسی، کفی و اطلاقدار بوده است.

همچنین در این بازه زمانی، در حدود ۸۵ درصد از کالاهای حمل شده گروه کالاهای معدنی و ساختمانی، کشاورزی، دامی و غذائی، مواد شیمیایی و مواد فلزی بوده است.

در طی سالهای ۹۱ الی ۹۵ در حدود ۷۰ درصد کالاهای حمل شده در سطح کشور، به ترتیب از مبادی استان های اصفهان، خوزستان، تهران ، خراسان رضوی، فارس؛ یزد، هرمزگان، کرمان، مرکزی، آذربایجان شرقی و مازندران بوده است و بیشترین کالاها به استان های تهران، هرمزگان، اصفهان و خوزستان وارد شده است که به ترتیب دارای سهم های ۱۵، ۱۰،۹ و ۸ درصد بوده اند.

استان های خراسان جنوبی و کرمان با ۵۱ و ۴۵ درصد دارای بیشترین رشد میزان کالای حمل شده در سطح کشور بوده اند

ذکر این نکته ضروری است که هرکدام از استان های کشور با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی خود در نوع خاصی از کالاها به عنوان استان مبدأ و یا استان مقصد بیشتر از استان های دیگر در حمل کالا توسط انواع بارگیرها نقش داشته اند.

بر اساس امار طی سالهای ۹۱ تا ۹۵، شاخص تن-کیلومتر کالای حمل شده در جاده های کشور سالانه بطور متوسط ۱۹۵ میلیارد بوده است. لازم به ذکر است در حدود ۵۰ درصد این شاخص از مبدأ استان های خوزستان، اصفهان، هرمزگان، خراسان رضوی و تهران بوده است.

همچنین طی دوره مذکور متوسط وزن کالای حمل شده در هر سفر باری ۱۴ تن و متوسط مسافت طی شده در هر سفر حامل کالا ۵۰۰ کیلومتر بوده است که این شاخص ها طی این سالها تغییرات چندانی نداشته ا است.

FullScreen Mode
۵-salname-amari-91_95

درباره jalili

ارسال دیدگاه