آموزش فیلم وصدا

فیلم آموزشی صدور بارنامه الماس- بخش ارسال پیامک کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان http://t.me/kanoonehamlonaghl جهت مشاهده فیلم بر روی این لینک کلیک نمایید. 👇🏻👇🏻👇🏻 http://www.aparat.com/v/aQ9Ok

فیلم آموزشی صدور بارنامه الماس- فرم گزارش ساز بارنامه کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان http://t.me/kanoonehamlonaghl جهت مشاهده فیلم بر روی این لینک کلیک نمایید. 👇🏻👇🏻👇🏻 http://www.aparat.com/v/aoJcQ

فیلم آموزشی صدور بارنامه الماس- بخش صدور بارنامه کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان http://t.me/kanoonehamlonaghl جهت مشاهده فیلم بر روی این لینک کلیک نمایید. 👇🏻👇🏻👇🏻 http://www.aparat.com/v/9mZz4

فیلم آموزشی صدور بارنامه الماس- ساختار کلی کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان http://t.me/kanoonehamlonaghl جهت مشاهده فیلم بر روی این لینک کلیک نمایید. 👇🏻👇🏻👇🏻 http://www.aparat.com/v/GXdev