خبرهای شرکت

  جلسه هم اندیشی بخش دولتی و خصوصی در امور حمل ونقل جاده ای کالا “حمل و نقل” انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است،صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل ونقل پرداخته و بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل داده، صنعت حمل ونقل است. ترانزیت ایران ازاهمیت بالایی برخوردار است […]