آخرین خبرها

اولین جلسه شرکت شهرک سازان الماس به عنوان زیرمجموعه کانون حمل و نقل کالای استان با حضور هیئت مدیره الماس و سرمایه گذاران پایانه بزرگ اصفهان درمحل کانون درروز چهارشنبه ۴ اسفندماه ٩۵ در محل دفتر شریعتی تشکیل گردید و اهم مسایل دردوبخش گزارش گردید . بخش اول : ١- گزارش درمورد چگونگى طى مراحل […]

  جلسه هم اندیشی بخش دولتی و خصوصی در امور حمل ونقل جاده ای کالا “حمل و نقل” انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است،صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل ونقل پرداخته و بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل داده، صنعت حمل ونقل است. ترانزیت ایران ازاهمیت بالایی برخوردار است […]