متفرقه

همانگونه که همه روزه در اخبار مرتبط با حمل و نقل شاهد و ناظر هستیم، حجم زیادی از اخبار متعلق به توسعه حمل و نقل ریلی و سرمایه گذاری در این زمینه، افزایش سهم حمل ریلی از سهم حمل بار، ثبت رکوردهای جدید بارگیری ریلی می باشد. از جمله این موارد می توان به مشمول […]

آنچه امروزه شاهدش هستیم اینکه تشکل های نوپای حمل و نقل ریلی در این مدت کم تشکیل و حضورشان عملکرد قابل توجهی داشته اند و شاهد این امر هم افزایش بودجه های اختصاص یافته به بخش حمل و نقل ریلی در سالهای اخیر و افزایش حمل و نقل کالای ریلی در این سالها بوده به […]

کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه میزبان جلسه ای بود که به منظور تجدید دیدار با اعضاء و افزایش همدلی و وفاق بیشتر در این مجموعه تدارک دیده بود. در این جلسه گرم و صمیمی ابتدا جناب آقای باقری مدیریت کانون ضمن خوش آمدگوئی به مهمانان محترم جلسه و […]