معرفی و اهداف

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان، مؤسسات و شرکت های حمل و نقل کالای استان اصفهان در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۳ به عنوان صدای رسای کارفرمایان در جهت افزایش اعتماد  آنها ، تأمین منافع و حقوق مشروع و قانونی شرکت ها و مؤسسات ، بهبود وضع اقتصادی ایشان ، هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن های صنفی مربوطه در استان و در راستای بهبود کیفیت حمل و نقل تشکیل گردید. این کانون در حال حاضر با ۱۵ انجمن صنفی شهرستانی با مجموعاً ۴۶۰ شرکت حمل و نقل زیر مجموعه و یک انجمن استانی معاینه فنی با ۱۰ مرکز تحت پوشش در سطح استان بیشترین میزان حمل کالا در سطح کشور را دارا بوده و تز این حیث استان اصفهان رتبه اول کشور را حائز میباشد. کانون انجمن های صنفی حمل و نقل کالای استان اصفهان به عنوان یکی از بازوهای اجرائی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان فعال میباشد.

از جمله استراتژی های بلند مدت و برنامه های  کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان موارد زیر را می توان برشمرد.

۱- برگزاری جلسات لازم با اعضای تشکل و نیز مسؤولین ذی ربط جهت بررسی راه کارهای توسعه حمل و نقل و تسهیل این امر جهت افزایش رضایت مشتریان ، کارفرمایان حمل و نقل و تأمین کنندگان

 ۲- برگزاری جلسات لازم با اعضای تشکل و مسیولین استانی جهت بررسی و رفع مشکلات حمل و نقل کشور و استان
 ۳- شناساندن فعالیت های کانون به طور مؤثر و کارآمد با برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها، کارگاه ها از طریق روابط عمومی جهت جذب همراهان بیشتر با کانون
۴- آموزش مدیران، پرسنل شرکتهای حمل و نقل و رانندگان شاغل در بخش حمل و نقل
۵- احداث شهرک ها و پایانه های بزرگ حمل و نقل جهت کمک به رفع ترافیک شهری و کاهش آلودگی هوا و بهبود ساز و کار حمل و نقل
۶-  افزایش بهره وری شرکت های حمل و نقل
۷- توانمدسازی شرکتهای حمل و نقل کالای استان در جهت رشد بهتر در صنعت حمل و نقل
۸- عضویت و تأثیرگذاری در مدیریت کلان و متعاقباً تصمیم گیری های کلان
۹- افزایش شرکت های حمل و نقل بر اساس نیاز صنعت و تجهیز ناوگان جهت تسهسل امر حمل و نقل و کمک به نوسازی ناوگان فرسوده با در نظر گرفتن رابطه برد برد صنعت و کارفرمایان
۱۰- دفاع از حقوق کارفرمایان و کمک به وضع کسب و کار ایشان

۱۱- کمک به ایجاد فضای همدلی بین شرکت های شرکت های زیرمجموعه در جهت ارائه خدمات بهینه به مشتریان