آیین نامه ها

در تقویم حمل و نقل جاده‌ای و در بررسی قوانین و مقرراتی که از سال ۱۳۴۵ به تصویب رسیده‌اند تخصیص پروانه فعالیت در قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و گاراژهای عمومی (مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۵) به چشم خورده و متولی صدور آن نیز شهربانی کل کشور بوده است. از تیر ماه سال ۱۳۵۳ و […]