3,065 بازدید

۲۸ لغایت ۳۰ دیماه  ۹۵ کانون انجمن های صنفی حمل و نقل کالای استان اصفهان” میزبان مدیرکل محترم دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری، آقای دکتر دغاقله، مدیرکل محترم، معاونین و رؤسای ادارات اداره کل راهداری و حمل و نقل کالای استان اصفهان و رؤسای انجمن های صنفی کالای استان اصفهان در جزیره کیش بود.

درباره 7

ارسال دیدگاه