834 بازدید

هفتم اردیبهشت به نام روز ایمنی حمل و نقل نام گذاری شده است ، از این رو با توجه به اهمیت مقوله حمل و نقل و آمار بالای سوانح رانندگی در سطح کشور ، با آقای مهندس جواد هدایتی مدیرکل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نشستی را ترتیب داده شده و در ادامه گفتگوی با ایشان در دو بخش برای شما منتشر میشود.
https://t.me/kanoonehamlonaghl

درباره jalili

ارسال دیدگاه