1,054 بازدید

مروری بر مطالعات زمانبندی کامیون ها در سیستم تخلیه-بارگیری همزمان
https://t.me/kanoonehamlonaghl[tnc-pdf-viewer-iframe file=”” width=”700″ height=”700″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” INDUSTRIAL01_375_5727356

درباره jalili

ارسال دیدگاه