1,219 بازدید

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۲/۱۰ اتاق فکر کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان، به عنوان مرکزی متشکل از نظریه پردازان و تحلیل گرانی که با تسلط بر تئوری ها از تجربه و دانش خود برای گسترش تفکر راهبردی و ایجاد زمینه تجزیه و تحلیل، ایده پردازی و ارائه داده های کارشناسی به منظور تسهیل تصمیم گیری های اجرائی استفاده می کنند در محل کانون حمل و نقل برگزار گردید.
اعضاء این اتاق فکر که ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی و دانشگاهی می باشد افرادی امانتدار ، خلاق و نوآور و علاقه مند هستند که می توانند بدون هرگونه وابستگی، با آزادی عمل در جلسات اتاق ابراز عقیده نمایند.
در اولین جلسه اتاق فکر عنوان شد که یکی از تلاش های عمده ی این اتاق در جهت ارائه راهکارهائی در راستای واگذاری برخی وظایف بخش اداری به بخش خصوصی بغیر از امور حاکمیتی میباشد و با جدیت در جهت شکوفاسازی این بخش اقدام خواهند نمود.
فعالیت های اتاق فکر کانون بر سه محور خواهد بود:

۱- بررسی راهبردها، سیاست ها و رویه های موجود در بخش حمل و نقل و بخش های مرتبط و تأثیرگذار بر این بخش
۲- تفکر و اجرا از طریق تحلیل راهبردها، سیاست ها و رویه های موجود در ، انجام مطالعات و پژوهش های علمی و دقیق و ارائه پیشنهادات کارساز در زمینه حمل و نقل
۳- تعامل با اجرا از طریق تأکید بر بخش اجرائی، ارزیابی و کنترل
http://t.me/kanoonehamlonaghl

درباره jalili

ارسال دیدگاه