1,339 بازدید

هم استانی های عزیز

کشور ما در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار گرفته که سرنوشت نسل ما و فرزندان ما را رقم خواهد زد.

انتخاب ما تعیین خواهد کرد که آیا کشور ما راه اعتدال، ثبات، امنیت و توسعه پایدار را طی خواهد کرد یا به عقب باز خواهد گشت و به تکرار اشتباهات گذشته در خواهد غلتید.

منطقه ما اکنون درگیر تنش ها و مستعد درگیری های بسیار خطرناک و زیانبار است، دور نگاه داشتن ایران از این تنش نیازمند ادامه راه اعتدال، عقلانیت و گفتگوی سازنده با جامعه جهانی است.

در چند سال اخیر، گام های بسیاری توسط دولت تدبیر و امید برای توسعه همه جانبه کشور برداشته شده است.

ما نیک می دانیم که بخشی از انتظارات و امیدهای مردم در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هنوز برآورده نشده است،اما این را هم بخوبی می دانیم که برآورده کردن این انتظارات با وعده های فریبنده امکان پذیر نیست، و سرانجام این وعده ها چیزی جز تورم فزاینده و کاهش بیشتر ارزش پول ملی و نهایتاً افزایش فاصله طبقاتی آن چنانکه در گذشته شاهد آن بودیم نیست.

برای دستیابی به بهروزی بیشتر کشور، نیاز به صبر و ادامه همین مسیر اعتدال و توسعه است و راه حل های خلق الساعه و فریبنده نتیجه ای جز اتلاف سرمایه های کشور و پشیمانی ندارد. آن چنانکه به تجربه در مورد دو دولت گذشته دیدیم.

ما دست اندرکاران حمل و نقل استان اعم از شرکت های حمل و نقل و جامعه کامیونداران وظیفه اخلاقی و ملی خود می دانیم در کنار مردم عزیز هم استانی مسئولیت خویش را برای ادامه راه به انجام رسانیم و برای همراهی در ساختن ایرانی آباد روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ به پای صندوق های رأی رفته و به حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رأی می دهیم.
ستاد جامعه حمل و نقل استان اصفهان

درباره jalili

ارسال دیدگاه