2,951 بازدید

پنجمین جلسه اتاق فکر حمل و نقل استان اصفهان امروز چهارشنبه مورخ ٩۶/۴/٢٨ با حضور مهمان ویژه جناب آقای دکتر بنی اسدی، رئیس دفتر حقوق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در محل کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان برگزار گردید. در این جلسه که ریاست آن بر عهده ی آقای مهندس اسماعیل زاده بود علاوه بر مدیریت کانون، جناب آقای باقری، مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، جناب آقای مهندس امانی، معاون محترم حمل و نقل استان، جناب آقای مهندس خضری، کارشناسان محترم اداره کل، رؤسای انجمن های صنفی شهرستان ها، برخی مدیران شرکتهای حمل و نقل بزرگ استان و تنی چند از اساتید محترم دانشگاهی مرتبط با حوزه حمل و نقل حضور داشتند و به بررسی دقیق و موشکافانه آئین نامه ضوابط تأسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل برون شهری کالا پرداختند. محور بحث اتاق فکر امروز پیشنهادات اصلاحی بود که جهت اصلاح و بهبود آئین نامه جدیداز طرف أصناف حمل و نقل ،کارشناسان حمل و نقل و فعالین این بخش به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از زمان تعلیق این آئین نامه به أدارت راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها، کانون های انجمن های صنفی و نهایاتاً سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور منعکس شده بود و در طول جلسه نیز با چکش کاری بیشتر پخته شده و آماده ی ارائه به هیئت های تصمیم گیری شدند.
از جمله این پیشنهادات می توان به بازتعریف موضوع فعالیت شرکت های حمل و نقل، نحوه درجه بندی ها، تشکیل شرکتهای کنسرسیومی ،شرایط مدیرعامل و شرایط احراز اشاره کرد.
http://t.me/kanoonehamlonaghl

درباره admin

ارسال دیدگاه