1,416 بازدید

با توجه به دستورالعمل سازمان مبنی بر تغییر حق_پایانه از ۳% به ۴% از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ لازم است تا شرکت های حمل و نقل محترم تنظیمات لازم را در نرم افزار صدور بارنامه الماس 💎 انجام دهند.
از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ هنگام باز کردن برنامه به صورت اتوماتیک تنظیمات مربوطه انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است جهت تنظیم به صروت دستی و همچنین اطمینان از انجام این تغییر وارد بخش مدیریت > ضرایب مالی شده و ضریب مالی «حق پایانه» را از ۳ درصد به ۴ درصد تغییر دهید.

درباره 7

ارسال دیدگاه