نامه ها

نامه ها و بخشنامه ها

۰۷خرداد ۱۳۹۶

انجمن صنفی محترم شهرستان اصفهان، اردستان، خمینی شهر ،دولت آباد ، درچه ، زرین شهر ، شاهین شهر ، شرق اصفهان ، شهرضا ، فراورده های نفتی ، فلاورجان ،کاشان ،گلپایگان ،‌مبارکه ،نجف آباد با سلام ، با ارسال تصویر نامه شماره ۸۳۳۲/۲۱ مورخ ۶/۳/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان […]

۳۱اردیبهشت ۱۳۹۶

دعوتنامه ریاست محترم انجمن صنفی شهرستان …   با سلام، احتراماً به استحضار می رساند کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان در نظر دارد با توجه به شروع فعالیت دولت دوازدهم و احتمال تداوم برنامه ها و ضوابط موجود یا احیاناً اصلاح آنها، به منظور تبادل نظر در رابطه با مسائل و مشکلات جاری […]