اتاق فکر

اتاق فکر کانون انجمن های صنفی حمل و نقل کالای استان اصفهان

استراتژی ها  و اهداف

 • رصد اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی و ببرسی موارد ربوط و تاثیرگذار بر حمل و نقل(از جمله این سایت ها می توان به سایت وزارت راه و شهرسازی خبرگزاری دولت، وزارت کشور، خبرگزاری مجلس، اتاق بازرگانی ایران )

 

 • تجزیه و تحلیل اخبار، رویدادها و قوانین و مقررات جدید در جهت تشخیص فرصت ها و تهدیدهای پیش روی حمل و نقل از نقطه نظر ملی، منطقه ای و استانی(استفاده از نقاط قوت جهت بهره گیری از فرصت ها و از بین بردن به موقع تهدیدها ، تبدیل تهدیدها به فرصت، از بین بردن نقاط ضعف در جهت ایمنی مقابل تهدیدها )

 

 

 • مطالعه چگونگی جذب سرمایه و تولید ثروت در بخش حمل و نقل و شرکت های زیرمجموعه

 

 • توانمندسازی شرکت های حمل و نقل
 • بررسی مواد قانون بودجه سال ۹۶ و سال های متوالی به ترتیب حادث شدن در رابطه با حمل و نقل

 

 • گسترش همکاری و ایجاد فضای همدلی و همفکری میان انجمن های عضو در زمینه حمل و نقل و کاهش آلودگی

 

 • تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شرکت های زیرمجموعه

 

 • همکاری های نزدیک تر با اتاق بازرگانی( کمیته تجارتو حمل و نقل) و اداره کل راهداری و حمل و نقل استان

 

 • بررسی ساخت و ارزیابی طرح های تحت نظر کانون در رابطه با حمل و نقل و شناسایی منابع مالی و فنی بالقوه و بالفعل

 

 • ارائه برنامه های مشترک و گسترش پروژه های فنی و خدماتی در زمینه حمل و نقل

 

 • بهبود مستمر استانداردها از طریق آموزش و ارائه اطلاعات به روز فنی و اقتصادی به اعضاء

 

 • بررسی قوانین، مقررات و آیین نامه های موجود و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و بهبود این قوانین

 

 • تأکید بیشتر بر حمل و نقل ترکیبی و چندوجهی به عنوان یک استراتژی توسعه ای برای شرکت های حمل و نقل

 

 • ارائه تقویم زمان بندی جلسات و برنامه ها

 

 • دعوت از اساتید صاحب نظر و کارشناسان مرتبط در جهت بهره گیری بیشتر از دانشو تجربه این عزیزان در جهت تقویت حمل و نقل