کانون انجمن های صنفی کارفرمایان، مؤسسات و شرکت های حمل و نقل کالای استان اصفهان در اجرای تبصره ذیل ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 83 به عنوان صدای رسای کارفرمایان در جهت افزایش اعتماد  آنها ، تأمین منافع و حقوق مشروع و قانونی شرکت ها و مؤسسات ، بهبود وضع اقتصادی ایشان ، هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن های صنفی مربوطه در استان و در راستای بهبود کیفیت حمل و نقل تشکیل گردید. این کانون در حال حاضر با 15 انجمن صنفی شهرستانی با مجموعاً 460 شرکت حمل و نقل زیر مجموعه و یک انجمن استانی معاینه فنی با 10 مرکز تحت پوشش در سطح استان بیشترین میزان حمل کالا در سطح کشور را دارا بوده و تز این حیث استان اصفهان رتبه اول کشور را حائز میباشد. کانون انجمن های صنفی حمل و نقل کالای استان اصفهان به عنوان یکی از بازوهای اجرائی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان فعال میباشد.

از جمله استراتژی های بلند مدت و برنامه های  کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان موارد زیر را می توان برشمرد.    

 

  1- برگزاری جلسات لازم با اعضای تشکل و نیز مسؤولین ذی ربط جهت بررسی راه کارهای توسعه حمل و نقل و تسهیل این امر جهت افزایش رضایت مشتریان ، کارفرمایان حمل و نقل و تأمین کنندگان
 2- برگزاری جلسات لازم با اعضای تشکل و مسی و استانی جهت بررسی و رفع مشکلات حمل و نقل کشور و استان
 3- شناساندن فعالیت های کانون به طور مؤثر و کارآمد با برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها، کارگاه ها از طریق روابط عمومی جهت جذب همراهان بیشتر با کانون
4- آموزش مدیران، پرسنل شرکتهای حمل و نقل و رانندگان شاغل در بخش حمل و نقل
5- احداث شهرک ها و پایانه های بزرگ حمل و نقل جهت کمک به رفع ترافیک شهری و کاهش آلودگی هوا و بهبود ساز و کار حمل و نقل
6-  افزایش بهره وری شرکت های حمل و نقل
7- توانمدسازی شرکتهای حمل و نقل کالای استان در جهت رشد بهتر در صنعت حمل و نقل
8- عضویت و تأثیرگذاری در مدیریت کلان و متعاقباً تصمیم گیری های کلان
9- افزایش شرکت های حمل و نقل بر اساس نیاز صنعت و تجهیز ناوگان جهت تسهسل امر حمل و نقل و کمک به نوسازی ناوگان فرسوده با در نظر گرفتن رابطه برد برد صنعت و کارفرمایان
10- دفاع از حقوق کارفرمایان و کمک به وضع کسب و کار ایشان
11- کمک به ایجاد فضای همدلی بین شرکت های شرکت های زیرمجموعه در جهت ارائه خدمات بهینه به مشتریان