اخبار بارنامه

با توجه به دستورالعمل سازمان مبنی بر تغییر حق_پایانه از ۳% به ۴% از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ لازم است تا شرکت های حمل و نقل محترم تنظیمات لازم را در نرم افزار صدور بارنامه الماس 💎 انجام دهند. از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ هنگام باز کردن برنامه به صورت اتوماتیک تنظیمات مربوطه انجام خواهد شد. لازم به ذکر […]