چهارمین جلسه شرکت شهرک سازان الماس با مشاورین طرح

  • زمان شروع: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ 

  • موضوع : شهرک حمل و نقل الماس 

  • مکان: کانون حمل و نقل اصفهان

  • [/icon_listt]

    چهارمین جلسه شرکت شهرک سازان الماس بزرگ با مهندسین مشاور در رابطه با تهیه طرح جامع پایانه الماس با حضور هیئت مدیره، ریئس هیئت مدیره آقای باقری و مدیر عامل آقای اسماعیل زاده در محل دفتر کانون حمل و نقل تشکیل گردید و در مورد راه های دسترسی و نحوه ی هدایت مسیر آب مجاور زمین بحث و تبادل نظر شد. همچنین در رابطه با انتخاب مشاور ژئوتکنیک و نحوه ی معرفی مسئول اجرائی تهیه ی طرح به دستگاه های ذی ربط جهت اخذ اطلاعات بحث وبررسی های لازم صورت گرفت.